Komercyjne i przemysłowe

Komercyjne i przemysłowe


Systemy CP C&I sortują odpady wytwarzane przez fabryki, biura, sklepy i inne firmy. Materiał ogólnie składa się z odpadów biurowych, opakowań, odpadów produkcyjnych i może obejmować włókno, karton (OCC), drewno, metale, szkło, tekstylia, substancje organiczne, pojemniki i inne materiały.


Galeria