Przesiewacz CP Anti-Wrap

Przesiewacz CP Anti-Wrap


The Anti-Wrap Screen has high-agitation discs and extra-large rotor shafts to mitigate wrapping and reduce blockages which leads to higher quality paper and container streams.
Przesiewacz Anti-Wrap ma tarcze o wysokim stopniu roztrząsania i bardzo duże wałki wirnika, aby ograniczyć owijanie i zmniejszyć blokady, co prowadzi do wyższej jakości strumieni papieru i pojemników.

 Główne zalety przesiewacza Anti-Wrap to:
  • Dokładne oddzielenie wszystkich rodzajów drukowanego papieru i dużych włókien od strumienia materiału.
  • Ponadwymiarowy obwód wału ogranicza owinięcia.
  • Prosta konstrukcja ogranicza całkowitą liczbę dysków i zużycie gumy do minimum.
  • Ruch bez zahamowań  eliminuje blokowanie.
  • Przesiewacz Anti-Wrap został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. System jest wyposażony w duże drzwiczki dostępu, co ułatwia konserwację i wymianę dysków.

Galeria