Instalacja formowania kół gumowych

Instalacja formowania kół gumowych


Metamorphosis IV jest specjalnie zaprojektowany do produkcji kół z granulatu gumowego, pochodzącego z recyklingu. Instalacja składa się z automatycznego mieszalnika wsadowego, mieszającego granulki ze spoiwem PU i w razie potrzeby dodaje kolor do granulatu wejściowego, oraz podwójnej prasy do formowania kół. Średnia wydajność każdej prasy wynosi do 720 000 sztuk rocznie.
Produkt końcowy - formowane gumowe koła, można stosować w lekkich wózkach, koszach na śmieci i pojemnikach.

 

Galeria