Przetwarzanie opon

Przetwarzanie opon


Ze względu na duże ilości zużytych opon, są one uważane za jedno z najbardziej problematycznych źródeł odpadów i stwarzają  takie problemy, jak wysokie ryzyko pożaru, toksyczne emisje do atmosfery i zanieczyszczenie wód gruntowych. Od 1983 roku firma Salvadori dostarcza rozwiązania w zakresie odpowiedzialnego recyklingu opon, projektując i produkując sprzęt obejmujący cały proces przekształcania starych opon z odpadów w cenny produkt, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści ekologicznych.

Salvadori dostarcza maszyny na każdym etapie procesu recyklingu opon:                        
 Hercules 45 i Hercules 90 - usunięcie metalowej obręczy ze stopki opon samochodów ciężarowych i opon OTR , przed przetworzeniem opon w zakładzie rozdrabniania.  
MT REX -  urządzenie do usuwania metalowej obręczy w stopce oraz  rozdrabniania opon OTR i opon górniczych przed przetworzeniem w zakładzie recyklingu.                     
Rosomak - dzielenie opony na mniejsze kawałki, które następnie można przetworzyć przez rozdrabnianie, odzysk energii lub pirolizę.
Maszyna do strzępienia opon - produkcja ściółki, postrzępionego materiału i proszku gumowego o różnych rozmiarach.

Zakłady rozdrabniania przetwarzają fragmenty opon o zredukowanym  rozmiarze na osobne materiały: stal, włókna tekstylne i gumę w postaci cząstek lub pyłu, które można dalej przetwarzać w celu uzyskania szerokiej gamy produktów końcowych.